RivierPark Maasvallei - natuur

In het winterbed van de rivier, tussen de natuurkernen van Negenoord en Bichterweerd, liggen de graslanden van Boyen-Veurzen. Met de landbouwers en met Natuurpunt werd een natuurbeheerplan opgemaakt en ingediend om deze graslanden extensief te gaan beheren. Zo wordt Boyen-Veurzen een belangrijke stapsteen aan de Maas en zijn de landbouwers er actief als beheerder!  

De Maasvallei is een belangrijke biotoop voor zwaluwen, waaronder de oeverzwaluw. Ze nestelen in natuurlijke steilranden, zoals aan de monding van de Geul, maar ook bij de grindwinning, waar grote hoeveelheden zand wachten op herinrichting. Voor de oeverzwaluw werden in 2022 een aantal aanpassingen op de werf van Elerweerd gedaan. RLKM organiseerde daaropvolgend een drukbezochte zwaluwwandeling voor inwoners en partners in Elen met een sterke focus op wat zij kunnen doen om de soort te helpen overleven. Er werd in het dorp ook een zwaluwtil geplaatst. 

Fotogalerij

  • Demonstratiemoment 'Kruidenrijke graslanden' voor het project Water+Land+Schap in Boyen
  • Bewonerswandeling Elen ifv oeverzwaluw