Jaaroverzicht 2019

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw

Grenspark Kempen-Broek

Grenspark Kempen-Broek

In 2019 kreeg de UNESCO Mens en Biosfeer-procedure vorm door de lancering van een website en een infofolder. De inhoudelijke lijnen worden door de vele gesprekken met de betrokken partijen in het Kempen-Broek duidelijk en zullen in 2020 verder worden verfijnd. We ondersteunden ook dit jaar onze partners financieel en inhoudelijk bij de uitvoering van hun projecten.

RivierPark Maasvallei

RivierPark Maasvallei

De Vlaamse en Nederlandse partners werkten via de werkgroepen, het ambtelijk en het bestuurlijk niveau aan een toekomstvisie voor het RivierPark Maasvallei. Dat (internationaal) blijven samenwerken één van de drie geformuleerde ambities blijft, werd dit jaar duidelijk in verrassende partnerschappen, met o.a. biografen van de Maas, een Nederlands locatietheaterfestival en studenten-productontwikkelaars.

Nationaal Park Hoge Kempen

Nationaal Park Hoge Kempen

Rode draad door de werking van het Nationaal Park was de opmaak van een ambitieus Masterplan voor de komende 20 jaar, met als doel een groter, sterker en mooier Nationaal Park! Daarbij werd afstemming gezocht en gevonden met meer dan 30 partners in tientallen overlegvergaderingen. Uiteindelijk werd het plan formeel goedgekeurd door de 10 betrokken gemeentebesturen.

Landschap, natuur en erfgoed

Landschap, natuur en erfgoed

Het geheime ingrediënt van de werking zit in verbinding. We gaan steeds op zoek naar verbinding in het hele werkingsgebied over geografische, thematische en sectorale grenzen heen.

Cijfers en feiten 2019

Cijfers en feiten 2019

stats icon voor liter zwerfvuil opgehaald  171 360

liter zwerfvuil opgehaald

171 360
stats icon voor m2 bosrand hersteld 430

m2 bosrand hersteld

430
stats icon voor stuks hagen geplant 8 160

stuks hagen geplant

8 160
stats icon voor recreatieve plekken ingericht 20

recreatieve plekken ingericht

20
stats icon voor gidsbeurten verzorgd door rangers en verkenners 282

gidsbeurten verzorgd door rangers en verkenners

282
stats icon voor km wandelpad onderhouden 861

km wandelpad onderhouden

861

Financiën 2019

Financiën 2019 RLKM (€)

Regionale Landschappen

Regionale Landschappen behouden en versterken natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie.

We brengen inwoners, verenigingen en overheden samen rond een wervend streekverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. Regionale Landschappen werken integraal en geïntegreerd. In onze cultuurlandschappen hebben zowel natuur als mens gedurende eeuwen hun invloed uitgeoefend. Het is deze vergroeiing die door Regionale Landschappen gekoesterd wordt. We kijken daarbij steeds over de muurtjes heen.

Dankwoord

Dankwoord

Al deze projecten ook effectief realiseren op het terrein, dat vergt de medewerking en inzet van talloze partners. Hen wensen we dan ook uitdrukkelijk te bedanken. Wat zouden we immers beginnen zonder het aanhoudend enthousiasme van de verschillende overheden, landeigenaars, organisaties en vrijwilligers? Het spreekt voor zich dat we ons ook in de toekomst samen met hen blijven inzetten voor een biodivers en aangenaam landschap waar iedereen blijvend van kan genieten.

Partners