Kempen~Broek - erfgoed

In het kader van het project rond de Weerterbeek, deelproject van Grensgevallen, werd in 2022 gewerkt aan de reconstructie van de 18e-eeuwse trog, gebaseerd op een hertaald technisch bestek uit die tijd. Er werd een virtuele reconstructie gemaakt die de schaal van de trog weergeeft.

Een cross-over tussen de thema’s Weerterbeek en Smokkeltijden is de picknickplek aan de grensovergang Bocholt/Weert. Deze werd in het voorjaar van 2022 op terrein gerealiseerd, exact op de locatie waar het vroegere douanekantoortje stond, met in de gevel het originele tegeltableau van de Weerterbeek. Op 23 maart vond een plechtig openingsmoment in het bijzijn van gedeputeerden, burgemeesters, schepenen/wethouders en werkgroep plaats.

We stonden in voor de coördinatie, inhoudelijke en vormelijke uitwerking van de tijdelijke Smokkelexpo in het kader van Smokkeltijden. Deze stond gedurende 3 weken opgesteld naast de Broekmolen en de toneellocatie van Euver De Grens, en trok maar liefst 2.000 bezoekers.