Kempen~Broek - landschap

Voor de projecten Water+Land+Schap en Grensoverschrijdend Waterbeheer Kempen~Broek voerde Natuurpunt in het Smeetshof grondwerken uit. De bestaande opslag van o.a. wilgen werd verwijderd en op enkele locaties werd de fosfaatrijke toplaag (het gebied is in het verleden lange tijd als landbouwgebied in gebruik geweest) afgegraven. In de lagere of dieper uitgegraven delen zullen (periodiek) natte laagtes en vennen ontstaan, op de drogere delen zal zich een schraalgrasland ontwikkelen. Natuurmonumenten voerde langs Nederlandse zijde eveneens werken uit.

Voor de uitvoering van de maatregelen in landbouwgebied werkten we samen met Boerennatuur Vlaanderen. Zij voerden voor en met landbouwers verschillende landschappelijk geïntegreerde waterbeheermaatregelen uit zoals het inwerken van houtsnippers, het aanleggen van multifunctionele bufferstroken en door droogteresistentere gewassen te telen.