Kempen~Broek - natuur

In februari 2022 kwamen landbouwers, natuurbeheerders en jagers opnieuw samen om te werken aan het plan van aanpak Edelhert. Hoewel deze gesprekken constructief zijn verlopen, kon er geen consensus worden bereikt om een gedragen plan van aanpak op te stellen. Met name de wettelijke regeling voor de schadevergoeding - waarbij de verantwoordelijkheid bij de individuele eigenaren/jagers wordt gelegd - vormt een struikelblok. De betrokken partijen vroegen minister Demir in een brief om te onderzoeken of de wettelijke regeling voor schadevergoedingen door het edelhert (en bij uitbreiding andere jachtwildsoorten) in de jachtwetgeving kan worden herzien. De betrokken partijen blijven voorlopig werken aan het voorkomen van schade aan landbouwgewassen en bosaanplantingen en het vrijwaren van de verkeersveiligheid via bejaging en bestrijding.

In opdracht van de gemeente Weert hebben we gewerkt aan het realiseren van een wildwaarschuwingssysteem incl. wildraster aan de Bocholterweg in Weert (grens met Bocholt), in samenwerking met de betrokken partijen (gemeente Weert, gemeente Bocholt, Natuurmonumenten, Natuurpunt). De bouwaanvraag is ingediend bij de gemeente Weert en de uitvoering van het wildwaarschuwingssysteem wordt gepland in de zomer van 2023.