Nationaal Park Hoge Kempen - landschap

Landschappelijke impulsgebieden

Het Nationaal Park wordt omgeven door 32 zogenaamde “Landschappelijke Impulsgebieden”, samen goed voor bijna 6000 ha waardevolle open ruimte. Functie en bestemming staan er niet ter discussie en we garanderen rechtszekerheid aan alle eigenaren en gebruikers (campings, landbouwers, boseigenaren, ...). We zijn er echter van overtuigd dat met de bestaande regelgeving, subsidies of goodwill, deze open ruimtes snel aan kwaliteit kunnen winnen! En dat is belangrijk, want voor het optimaal functioneren van het Nationaal Park, zijn ze van groot belang. Ze vormen de verbinding met nabijgelegen natuurgebieden of vangen heel wat recreatieve druk op via routestructuren voor wandelaars, fietsers, ruiters... Bovendien kunnen horecaondernemers of landbouwers met streekproducten hier hun voordeel doen met de nabijheid van het Nationaal Park Hoge Kempen. 

Het Nationaal Park Bureau wil een positieve dynamiek in deze impulsgebieden op gang brengen en om die reden werden alle gebieden in kaart gebracht en geanalyseerd. Zo kennen we hun bestemming en gebruik, maar ook hun sterkten en zwakten, bedreigingen en uitdagingen voor de toekomst. Deze analyse zal de basis vormen voor de verdere uitwerking van een aantal wervende voorbeeldgebieden die in 2023 samen met het Departement Omgeving onder de loep genomen zullen worden. 

Foto's: Landschappelijk impulsgebied Driepaal - Aertshouw - © Erwin Christis