De mooiste erfgoedboom

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Kempen en Maasland was ook in 2022 weer druk in de weer om bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed te vrijwaren voor de toekomst!  

We ontrolden een project in samenwerking met het PCCE waarbij erfgoedbomen in de kijker kwamen te staan en lokale besturen werden aangemoedigd om deze historische reuzen een prominente plek te geven in de publieke ruimte. Zo werd in 7 aangesloten gemeenten een verkiezing georganiseerd om de mooiste erfgoedboom te verkiezen. De winnende bomen krijgen in 2023 allemaal een verzorging op maat!   

Lokale besturen inspireren om aan de slag te gaan met hun levend erfgoed, het op te sporen en (leren) waarderen is onze belangrijkste focus bij dit project.