Nationaal Park Hoge Kempen - erfgoed

Seinhuisjes Eisden

In Eisden ligt het eindstation van het Kolenspoor dat de 7 Limburgse mijnzetels met elkaar verbindt. Van hieruit liep nog een verbinding naar de steenkoolmijn van Eisden. Deze oude spoorzate werd opnieuw zichtbaar gemaakt en ingericht als wandelpad, onderdeel van de nieuwe National Park Trail.

De enige authentieke gebouwen die nog herinneren aan het oorspronkelijke station, zijn twee kleine bijgebouwen. Hoewel ze beiden openomen zijn in de inventaris van bouwkundig erfgoed, dreigden ze te verdwijnen door een gebrek aan functie. De provincie Limburg werd eigenaar van de bouwvallen door de aankoop van het Kolenspoor van de NMBS. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland kreeg deze gebouwen in erfpacht met het oog op een herbestemming.

Een architectuuropdracht werd uitgeschreven en een omgevingsvergunning met succes ingediend om deze gebouwen, die gelegen zijn langs het fietsroute-netwerk en de lange afstandswandeling, om te vormen tot trekkershutten. Het gaat om een reconstructie met behoud van het bestaande volume en gevelindeling en met een maximaal hergebruik van de oorspronkelijke bouwmaterialen. De werken starten in 2023.

Foto's:  Seinhuisjes Eisden - © Les gares belges d'autrefois; Ontwerp reconstructie seinhuisjes -  © Architectuur Depot