Nationaal Park Hoge Kempen - natuur

Gebiedsdeal droogte

In het kader van de Blue Deal van de Vlaamse overheid om verdroging en overstromingen te voorkomen, kandideerde het Nationaal Park Bureau met succes voor een “Gebiedsdeal Droogte”.

Met de gemeenten Maaseik, Oudsbergen en As, en met partners zoals de vereniging Natuurpunt, werd een ambitieus actieplan uitgewerkt met concrete maatregelen die zorgen voor ontharding en vernatting in de vallei van de Bosbeek.

De uitvoering van deze acties, samen goed voor een investering van meer dan 1 miljoen euro, werd intensief voorbereid. De uitvoering start in 2023 en zal leiden tot een robuuster valleisysteem.

Foto: Bosbeek -  © Erwin Christis