Biodiversiteit ondersteunen

Samen met de stad Peer werd een PSN - project gestart om de voormalige zandgroeve Kerkhoef in te richten als een Type 2 natuurgebied. Verschillende doelsoorten en habitats, opgenomen in de Europese natuurdoelen, zullen hiermee versterkt worden. RLKM neemt de coördinatie op zich en Bos+ werkte een bebossingsplan uit. Op 19 november werden er 2 000 nieuwe bomen geplant. Momenteel worden grondvoorbereidingen opgestart om de bodemtransplantatie te kunnen realiseren.  

 

Bij het Montaignehof in Lanaken werd samen met de gemeente en Natuurpunt  VZW  een biodiversiteitsproject opgemaakt om een bestaande populatie kamsalamanders te versterken en natuurverbindingen te creëren voor deze soort.   Er werden twee nieuwe poelen aangelegd en verbonden d.m.v. struweel, ruigte, houtkanten, hagen en extensief beheerd grasland.

Copyright foto: Vilda