Regionaal Landschap Kempen en Maasland Jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2020

Cijfers

Cijfers

stats icon voor km wandelpaden onderhouden 950

km wandelpaden onderhouden

950
stats icon voor Kg zwerfvuil verzameld 103 856

Kg zwerfvuil verzameld

103 856
stats icon voor ha exotenbestrijding 90

ha exotenbestrijding

90
stats icon voor uren arbeiders ingezet voor landschapszorg 11 171

uren arbeiders ingezet voor landschapszorg

11 171
stats icon voor Wandelmeters en –peters ingezet om in oogje in het zeil te houden 35

Wandelmeters en –peters ingezet om in oogje in het zeil te houden

35
stats icon voor Wandelaars in RLKM 1009 896

Wandelaars in RLKM

1009 896

Financiële cijfers

Omzet RLKM 2020

€ 3 105 458

Partners

RivierPark Maasvallei - landschap

Het landschap in het RivierPark Maasvallei wordt in grote mate bepaald door de dynamische werking van de Maas, die hier ongestuwd is en in natte periodes kan aanzwellen tot meer dan 4.000 ha water. Een neveneffect van die waterdynamiek, is de ‘plastic soup’ die na elk hoogwater, achterblijft op de oevers. Daar hebben zowel fauna en flora, recreanten, landbouwers en natuurliefhebbers last van. En wat hier of aan een stuw niet achterblijft, spoelt verder naar onze zeeën met de gekende mondiale problemen tot gevolg. En daar komt het ‘gewone’ zwerfvuil dan nog eens bij. In 2020 werkten we opnieuw samen met de Nederlandse collega’s van Schone Maas, de gemeenten, de natuurbeheerders en Limburg.net, niet enkel om op te ruimen, maar ook om het afval te onderzoeken. Bovendien deden we voor de eerste keer mee met het NL initiatief ‘Maas Clean-up’ (foto). Er loopt ook een Interreg project rond ‘river litter’ waar we partner in zijn.

Verder werd het landschap in het RivierPark Maasvallei in 2020 o.a. verrijkt met een kruidenplukweide in Maaseik (zie verder), een Maasplein in Kinrooi, een wandelpad door het Hellingbos in Stein, de herinrichting van het historische Walburg in Ohé en Laak, een brug over de Geul in Itteren, een herinrichting van de kajakzone in Smeermaas… 

Foto's © Erwin Christis