Regionaal Landschap Kempen en Maasland Jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2020

Cijfers

Cijfers

stats icon voor km wandelpaden onderhouden 950

km wandelpaden onderhouden

950
stats icon voor Kg zwerfvuil verzameld 103 856

Kg zwerfvuil verzameld

103 856
stats icon voor ha exotenbestrijding 90

ha exotenbestrijding

90
stats icon voor uren arbeiders ingezet voor landschapszorg 11 171

uren arbeiders ingezet voor landschapszorg

11 171
stats icon voor Wandelmeters en –peters ingezet om in oogje in het zeil te houden 35

Wandelmeters en –peters ingezet om in oogje in het zeil te houden

35
stats icon voor Wandelaars in RLKM 1009 896

Wandelaars in RLKM

1009 896

Financiële cijfers

Omzet RLKM 2020

€ 3 105 458

Partners

Kempen~Broek - landschap

Naast de erfgoedwerking en de natuurprojecten die het landschap in het Kempen~Broek versterken, gaven we het landschap een centrale rol in de UNESCO Mens- en Biosfeer-aanvraag die in 2020 werd voorbereid. Met het landschap als basis willen we de komende 10 jaar samenwerken aan een duurzaam, veerkrachtig, dynamisch, ondernemend en circulair Grenspark Kempen~Broek voor en mét de streekholders, voor huidige en toekomstige generaties.

Via het project Water+Land+Schap werden de eerste landschappelijk geïntegreerde waterbeheermaatregelen voorbereid (multifunctionele bufferstroken, houtkantenbeheer, klimaatakkers, en testen met alternatieve teelten en agroforestry) die niet alleen het watersysteem klimaatrobuuster moeten maken, maar die ook een bijdrage leveren aan de landschapskwaliteit. De uitvoering is voorzien vanaf 2021.

Foto's © Erwin Christis