Regionaal Landschap Kempen en Maasland Jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2020

Cijfers

Cijfers

stats icon voor km wandelpaden onderhouden 950

km wandelpaden onderhouden

950
stats icon voor Kg zwerfvuil verzameld 103 856

Kg zwerfvuil verzameld

103 856
stats icon voor ha exotenbestrijding 90

ha exotenbestrijding

90
stats icon voor uren arbeiders ingezet voor landschapszorg 11 171

uren arbeiders ingezet voor landschapszorg

11 171
stats icon voor Wandelmeters en –peters ingezet om in oogje in het zeil te houden 35

Wandelmeters en –peters ingezet om in oogje in het zeil te houden

35
stats icon voor Wandelaars in RLKM 1009 896

Wandelaars in RLKM

1009 896

Financiële cijfers

Omzet RLKM 2020

€ 3 105 458

Partners

Expertendag Funerair Erfgoed voor de lokale besturen

De IOED Kempen en Maasland organiseerde enkele online expertendagen over specifieke Onroerend Erfgoedthema’s. Eén daarvan behandelde het complexe verhaal van Funerair Erfgoedbeheer en -beleid op lokaal niveau. We werkten daarvoor samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed, INTRO-Cultuur en Monumentenwacht. Samen kijken naar geslaagde voorbeelden en lokale besturen inspireren om een (historische) begraafplaats integraal te benaderen (landschappelijk, erfgoedzorg, participatie etc..) was het doel. De reeks wordt verdergezet in 2021.