Regionaal Landschap Kempen en Maasland Jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2020

Cijfers

Cijfers

stats icon voor km wandelpaden onderhouden 950

km wandelpaden onderhouden

950
stats icon voor Kg zwerfvuil verzameld 103 856

Kg zwerfvuil verzameld

103 856
stats icon voor ha exotenbestrijding 90

ha exotenbestrijding

90
stats icon voor uren arbeiders ingezet voor landschapszorg 11 171

uren arbeiders ingezet voor landschapszorg

11 171
stats icon voor Wandelmeters en –peters ingezet om in oogje in het zeil te houden 35

Wandelmeters en –peters ingezet om in oogje in het zeil te houden

35
stats icon voor Wandelaars in RLKM 1009 896

Wandelaars in RLKM

1009 896

Financiële cijfers

Omzet RLKM 2020

€ 3 105 458

Partners

Kempen~Broek - natuur

Als onderdeel van het project Grensoverschrijdend Waterbeheer Kempen~Broek kon Natuurpunt in de Luysen in Bree een bestaande waterplas herinrichten tot een grote helofytenfilter. Hierdoor kan het water van de Abeek beter worden gezuiverd alvorens het in de vijvers van de Luysen en het Mariahof vloeit. Het gebied kan nu ook meer water bergen en moerasvogels beschikken over een groter biotoop.

Eind 2020 startten we met een plan van aanpak Edelhert om samen met de gemeenten, de provincie, WBE’s, landbouw- en natuurorganisaties een duurzame toekomst uit te werken voor het edelhert in het centrale deel van het Kempen~Broek.

Foto © Erwin Christis