Regionaal Landschap Kempen en Maasland Jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2020

Cijfers

Cijfers

stats icon voor km wandelpaden onderhouden 950

km wandelpaden onderhouden

950
stats icon voor Kg zwerfvuil verzameld 103 856

Kg zwerfvuil verzameld

103 856
stats icon voor ha exotenbestrijding 90

ha exotenbestrijding

90
stats icon voor uren arbeiders ingezet voor landschapszorg 11 171

uren arbeiders ingezet voor landschapszorg

11 171
stats icon voor Wandelmeters en –peters ingezet om in oogje in het zeil te houden 35

Wandelmeters en –peters ingezet om in oogje in het zeil te houden

35
stats icon voor Wandelaars in RLKM 1009 896

Wandelaars in RLKM

1009 896

Financiële cijfers

Omzet RLKM 2020

€ 3 105 458

Partners

Kempen~Broek - erfgoed

De erfgoedwerking in het Kempen~Broek loopt onder de vlag ‘Grensgevallen’. In 2020 werd op basis van archeologisch onderzoek aan de Bocholtergraven een folder uitgegeven, een infobord geplaatst en lieten we een illustrator tekeningen maken die de ontwikkeling en het gebruik van de Bocholtergraven doorheen de eeuwen in beeld brengen. Voor het projectonderdeel Weerterbeek werden infoborden op enkele locaties langs het voormalige traject geplaatst en lieten we een filmpje maken waarin met een drone het voormalige traject in beeld werd gebracht.

Foto's © Erwin Christis