Regionaal Landschap Kempen en Maasland Jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2020

Cijfers

Cijfers

stats icon voor km wandelpaden onderhouden 950

km wandelpaden onderhouden

950
stats icon voor Kg zwerfvuil verzameld 103 856

Kg zwerfvuil verzameld

103 856
stats icon voor ha exotenbestrijding 90

ha exotenbestrijding

90
stats icon voor uren arbeiders ingezet voor landschapszorg 11 171

uren arbeiders ingezet voor landschapszorg

11 171
stats icon voor Wandelmeters en –peters ingezet om in oogje in het zeil te houden 35

Wandelmeters en –peters ingezet om in oogje in het zeil te houden

35
stats icon voor Wandelaars in RLKM 1009 896

Wandelaars in RLKM

1009 896

Financiële cijfers

Omzet RLKM 2020

€ 3 105 458

Partners

De natuur een handje helpen

In 2021 werd de reizende Otterexpo voor het eerst tentoongesteld in Geistingen, in 2022 zet de expo haar reis door in het werkingsgebied van het Regionaal Landschap.

Samen met de drie Limburgse regionale landschappen werd een succesvolle editie van Limburgzaait georganiseerd.

Er werden in samenwerking met verschillende gemeenten ook een aantal succesvolle projecten ingediend die de biodiversiteit een handje helpen. Zo werd in Lanaken een project goedgekeurd waarbij drie extra poelen aangelegd worden en er een houtige verbinding gecreëerd wordt om de kamsalamander te helpen. In Peer werd een project goedgekeurd voor de inrichting van een voormalige zandgroeve waarbij extra heide, loofbos en natte natuur wordt gerealiseerd.